Řezání vysokotlakým vodním paprskem - Ploužnice, technologie Flow

Jump to content

 

Cenu řezání nelze jednoduše stanovit, protože stroj při řezání provádí korekci úkosu. To v praxi znamená, že při řezání dlouhé rovné linie může řez probíhat rychleji. Důvodem je zakřivený výběh paprsku (vlečení paprsku), který je při rovném řezu táhne za řezem a kopíruje směr řezu. V případě řezu oblouku a nebo hrany se musí rychlost řezu zpomalit a to poměrně výrazně, protože musí dojít k proříznutí materiálu po celé hloubce. Zpomalením řezání se zkoriguje - zminimalizuje vlečení paprsku na spodní straně řezu. A proto je nejlepší poslat výkres, ze kterého nám stroj vypočítá dobu potřebnou k řezu a zohlední při tom korekce řezání.

 

Zde je k dispozici alespoň orientační ceník řezání, který odpovídá spíše řezání rovných linií.

Orientační ceník řezání vodním paprskem

cenik rezani Waterjet 141016.pdf (97kb)

Řezání vysokotlakým vodním paprskem - Ploužnice, technologie Flow